Meten aan software in het Greenlab

IMG_2880Hoe presteert mijn software? Zijn er manieren om software efficiënter te ontwerpen? Welke ontwerp strategieën kan ik toepassen? Dit zijn vragen die concreet kunnen worden gesteld door metingen uit te voeren bij de GreenLab course van de VU. Studenten Mylene van der Koogh, Roberto Verdecchia (VU) hebben er concreet ervaring mee opgedaan.

De Greenlab course is een keuzevak bij de VU, dat Mylene en Roberto

als onderdeel van hun studies Artificiële Intelligentie en Software Engineering and Green IT hebben gevolgd. Het Greenlab biedt een meetfaciliteit, ontwikkeld door het Software Energy Footprint lab van de Hogeschool van Amsterdam, om gedetailleerd stroomverbruik te meten die software op hardware veroorzaakt.

De opzet van de studie die Mylene en Roberto hebben uitgevoerd was om het stroomverbruik van virtualisatie en query frameworks te achterhalen middels het uitlezen van sensoren die direct op de hardware zijn geplaatst.

De generieke conclusie is dat elk framework is ontwikkeld met een bepaald doel en zich in energie footprint ook zo gedraagt. Een ander onderdeel was het onderzoek naar energieverbruik van individuele SQL statements. Wat hier naar voren kwam was bijvoorbeeld dat update statements meer stroom verbruiken, doordat er veel ‘lees en schrijf’ acties nodig zijn. Een andere conclusie die logisch klinkt is dat hoe langer een query nodig heeft om te draaien, hoe hoger het stroomverbruik. Alhoewel dit logisch klinkt moest dit natuurlijk nog wel kunnen worden aangetoond. Een andere test ging over tabel groottes, de conclusie is hier dat grotere tabellen meer tijd kosten om over te dragen. De hoofdconclusie is dat er een relatie is aan te tonen tussen performance en stroomverbruik van componenten.

Voor de tests werd de watts up pro gebruikt, evenals de testopstelling om het stroomverbruik te meten.

De studenten gaven aan dat het greenlab hen de mogelijkheid bood om kennis te maken met het gestructureerd komen tot bevindingen en deze zo specifiek mogelijk op te schrijven. Een mooie vaardigheid om op verder te bouwen!

Meer informatie over de master track is te vinden op de volgende link en bij Prof. Patricia Lago (p.lago@vu.nl)