Literatuur studie door Remco Havermans (VU)

Energieprestaties van Software: Hoe meet je dat? In een door Remco Havermans (VU) uitgevoerde literatuurstudie is gekeken naar de huidige stand van het onderzoek. In totaal heeft hij een selectie van 73 artikelen gemaakt uit 662 beschikbare artikelen op het gebied van energie-efficiënte software. Hoewel er veel over geschreven is, is er nog geen eenduidige methode om energieverbruik van software te meten.

Energie efficiënte software kan als volgt worden omschreven: computersoftware die efficiënt ontwikkeld en gebruikt kan worden met minimale impact op het milieu. Er zijn verschillende motivaties voor groene IT, meestal een duurzame energie strategie. Energie efficiënte software is een steeds vaker besproken onderwerp de afgelopen jaren. “In de periode 2001-2011 werden gemiddeld 3-4 studies per jaar gedaan, terwijl dit in 2012-2014 oploopt tot 11”.

Uit de studie blijkt verder dat er op dit moment nog geen standaard model is om energie efficiëntie te meten, onderzoek naar een dergelijk model is bijvoorbeeld wel onderdeel van het greening the cloud project (http://www.greeningthecloud.nl/). De literatuurstudie bevat een kwantitatieve, systematische beschouwing van de verschillende mogelijkheden die er zijn om energie efficiëntie te meten, elk in hun eigen context. Centrale vraag in de literatuurstudie is geweest welke verschillende types data relevant zijn om energie efficiëntie van software te meten. Gebruik makend van zoektermen als “energy efficiënt”& “software” heeft Remco 661 artikelen gevonden, waarbij 73 verschillende artikelen het meest relevant en bruikbaar bleken voor gebruik in de studie.

Uit de artikelen bleek dat er honderden variabelen (meer specifiek 282) zijn om energie efficiëntie van software te meten. De studies die netwerk gebruiken kijken bijvoorbeeld naar de snelheid, frequentie van updates, of de grootte van de verstuurde data (meer data is soms voordeliger). De meeste studies zijn voor analyse achteraf, al is het doel natuurlijk om een ‘slim’ programma te maken, de focus is meestal op het berekenen of voorspellen van het verbruik. Wat de studies wel doen is kijken hoe hardware componenten invloed hebben op het energie verbruik.

De literatuurstudie is voornamelijk een kwantitatieve weergave van de aanwezige literatuur en gaat specifiek in op meetmethodes en hun samenhang. De conclusie bevat een aanbeveling om nader onderzoek te doen naar het combineren van de verschillende in het artikel genoemde methodes.

De literatuurstudie is te vinden op deze site onder het kopje ‘publications’.